logo wijkraadtilburg3westgemeentetilburgverrijkjewijkcontourdetwernf

Masterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.x
 WIJKRAAD TILBURG 3 WEST
 • Het werkgebied van de wijkraad omdat de volgende 3 wijken: Het Zand, Wandelbos en de Reit;
 • Totaal aantal inwoners: 26.000.

 

DE WIJKRAAD IS 
 • Een groep van betrokken wijkbewoners die belangeloos en met enthousiasme zich inzetten voor de wijk;
 • Het werken voor de wijkraad is vrijwilligerswerk;
 • In het dagelijks bestuur van de wijkraad hebben momenteel onderstaande personen zitting, zij vertegenwoordigen tevens de werkgroep waaraan zij deelnemen.
 • Myriam van Loon (voorzitter/ secretaris a.i.)
 • Ben van Deursen ( penningmeester en Senioren 3 West)
 • Jan van Beerendonk ( VAC, buurtpreventie, babbeltruc, buur-tent)
 • Ria Sonnenberg (Jongeren, Nederlanders met een andere culturele achtergrond)
 • Mohamed Chentouf  jongeren, Nederlanders met een andere culturele achtergrond)
 • Peter Lurings (VAC en AED)
 • Gustaaf Willemsen (senioren 3 west)

Wij zijn nog op zoek naar:

 • In het dagelijks bestuur zitten nog geen bewoners uit wijk Wandelbos, ook deze wijk is zeer belangrijk voor ons;
 • Secretaris.

Heeft u interesse, wij maken graag een afspraak met u voor nadere informatie.

 

 De wijkraad heeft diverse werkgroepen
 Senioren 3 West
 • Jan v.d.Laar (voorzitter)
 • Ben van Deursen
 • Marian Dickens
 • Wilhelmien van Amelsfort
 • Janny Hoonakker
 • Nico Landsheer (KBO De Goede Herder)
 • Arno van Renswouw (KBO Wandelbos)
 • Gustaaf Willemsen (KBO St.Maarten de Reit)
 • Joop v.d.Ven (Zonnebloem)
 • Myriam van Loon (ondersteuner)
 • Rita Barto (ondersteuner)
 VAC (Veiligheid Advies Commissie)
 • Jan van Beerendonk (voorzitter)
 • Peter Lurings
 • Lies Hinssen
 • Pascal van Berkel​
 Jongeren , Nederlanders met een andere culturele achtergrond
 • Ria Sonnenberg
 • Mohamed Chentouf
 Wijkkrant
 • Robert de Kort (vormgever)
 • Myriam van Loon (eindredactie)
 • Ben van Deursen (penningmeester)
 Reitse Raad
 • Yvonne v.d.Ende (voorzitter)
 • Ben van Deursen (penningmeester en ondersteuner)
 • Lydia Fumara (secretaris)
 • Antonio Fiumara (beheerder)
 • Sharon Jara Segura (beheerder ’t Abdijtje/Reitse Plint)
 • Jan v.d.Laar
 • Daphne Aalbers
 • Karen Nuyten
 • Veronique Hamers
 • Susan van Baest de Kort
 • Osman Cekic
 • Marianne Zandkuijl
 • Gustaaf Willemsen
 • Nicole van den Hoek
 • Myriam van Loon (ondersteuner)
 • Pascalle de Groot (ContourdeTwern)
 Verrijk je Wijkcommissie
 • Myriam van Loon
 • Ben van Deursen
 AED 3 West
 • Peter Lurings (voorzitter)
 • Anita v.d. Made
 • Gerard v.d.Made
 • Chantal Clijssen
 • Ruud van Vessem
 • Ruud Willems

 

 DE WIJKRAAD GAAT
 • Voor een leefbare en veilige buurt;
 • Een buurt waarin bewoners van hun huis en wijk een thuis maken en van waaruit zij actiefvmeedoen aan de maatschappij;
 • Een wijk waar iedereen welkom is en in zijn waarde wordt gelaten;
 • Ontmoeting en samenwerking staan centraal;
 • Ontmoeting om elkaar beter te leren kennen en rekening te houden met elkaar;
 • Samenwerking tussen o.a. bewoners, gemeente, woningbouwverenigingen, politie, ContourdeTwern, R-Newt, WijWest, onderwijsinstellingen, professionele partners en Deelname in PACT overleg.
 Ontmoetingsruimtes in de wijken: 
 • Wijkcentrum ’t Sant, Beneluxlaan 74;
 • MFA Het Kruispunt , Sinopelstraat 1;
 • De Goede Herderzaal, Isidorusstraat 6;
 • Stichting Jeugd Belangen, Beneluxlaan 76;
 • De Reinevaer, Reinevaarstraat 55;
 • De Reitse Plint, Prof.Verbernelaan;
 • WijWest, Le Bourgetstraat 27.
 De wijkraad ondersteunt o.a. financieel: 
 • Veel initiatieven van bewoners worden mogelijk gemaakt door Verrijk je Wijk;
 • AED – aanschaf en onderhoud;
 • Inlooplunch;
 • Thema bijeenkomsten.

 

 DE WIJKRAAD WIL
De kwaliteiten van onze wijken behouden en versterken.
 Onze aandacht gaat uit naar onder andere: 
 • Het verbeteren van de onderlinge communicatie door o.a. onze wijkkrant en website;
 • Het verbeteren van de kwaliteit en de uitstraling van de wijk;
 • Het terugdringen van armoede;
 • Het verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsbeleving in de wijk;
 • Het ondersteunen van ouderen;
 • Het aanmoedigen van activiteiten;
 • Initiatieven ondersteunen om optimale kansen voor jongeren in de wijk te scheppen voor nu en voor hun kansen in de toekomst.

 

 DE WIJKRAAD IS BEREIKBAAR
Voor vragen, ideeën, opmerkingen e.d. op het volgende mailadres:
 • Mailadres: Secretaris @wijkraadtilburg3west.nl;
 • Postadres: Secretaris Wijkraad Tilburg 3 West, p.a. Beneluxlaan 74 (wijkcentrum ’t Sant) 5042 WS Tilburg.

 

DE WIJKRAAD KAN DIT ALLEEN SAMEN MET U! SAMEN STAAN WIJ STERK