logo wijkraadtilburg3westgemeentetilburgverrijkjewijkcontourdetwernf

Masterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.xMasterpro Nivo Slider 3.x

WIJKRAAD TILBURG 3 WEST

Het werkgebied van de wijkraad omdat de volgende 3 wijken:

Het Zand, Wandelbos en de Reit.

Totaal aantal inwoners : 26.000

 

DE WIJKRAAD IS ………

Een groep van betrokken wijkbewoners die belangeloos en met enthousiasme zich inzetten voor de wijk.

Het werken voor de wijkraad is vrijwilligerswerk.

In het dagelijks bestuur van de wijkraad hebben momenteel onderstaande personen zitting , zij vertegenwoordigen tevens de werkgroep waaraan zij deelnemen.

 • Myriam van Loon (voorzitter/ secretaris a.i.)
 • Ben van Deursen ( penningmeester en Senioren 3 West)
 • Jos Schollen ( Senioren 3 West)
 • Wim Adriaansen ( VAC en AED)
 • Jan van Beerendonk ( VAC, buurtpreventie, babbeltruc, buur-tent)
 • Ria Sonnenberg ( Jongeren, Nederlanders met een andere culturele achtergrond)
 • Mohamed Chentouf ( jongeren, Nederlanders met een andere culturele achtergrond)
 • Peter Lurings (VAC en AED)
 • Esther Elias (ondersteuner ContourdeTwern).

 

Wij zijn nog op zoek naar:

 • In het dagelijks bestuur zitten nog geen bewoners van de Reit en wijk Wandelbos, ook deze Wijken zijn zeer belangrijk voor ons.
 • Secretaris

Heeft u interesse, wij maken graag een afspraak met u voor nadere informatie.

 

De wijkraad heeft diverse werkgroepen:

  Senioren 3 West  

 • Jan v.d.Laar ( voorzitter).
 • Jos Schollen
 • Ben van Deursen
 • Marian Dickens
 • Wilhelmien van Amelsfort
 • Janny Hoonakker
 • Nico Landsheer ( KBO De Goede Herder)
 • Arno van Renswouw ( KBO Wandelbos)
 • Gustaaf Willemsen ( KBO St.Maarten de Reit)
 • Joop v.d.Ven ( Zonnebloem)
 • Myriam van Loon ( ondersteuner)
 • Rita Barto ( ondersteuner)
 • Evy van den Boogaart-van Riel ( ContourdeTwern).

 

  VAC (Veiligheid Advies Commissie)  

 • Jan van Beerendonk ( voorzitter)
 • Wim Adriaansen
 • Peter Lurings
 • Lies Hinssen
 • Pascal van Berkel
 • Pascalle de Groot (ContourdeTwern)

 

  Jongeren , Nederlanders met een andere culturele achtergrond

 • Ria Sonnenberg
 • Mohamed Chentouf

 

  Wijkkrant  

 • Myriam van Loon (Coördinator)
 • Ben van Deursen ( penningmeester)
 • Robert de Kort ( vormgever).

 

  Bewonerscommissie Abdij en Torenbuurt 

 • Yvonne v.d.Ende ( voorzitter).
 • Ben van Deursen ( penningmeester en ondersteuner)
 • Antonio en Lydia Fumara
 • Jan v.d.Laar
 • Sharon Jara Segura ( beheerder ’t Abdijtje)
 • Daphne Aalbers
 • Karen Nuyten
 • Veronique Hamers
 • Susan van Baest de Kort
 • Osman
 • Marianne Zandkuijl
 • Gustaaf Willemsen
 • Fadma Ait ougerd
 • Ank v.d.Sluis ( beheerder ’t Muntje)
 • Myriam van Loon ( ondersteuner).
 • Pascalle de Groot ( ContourdeTwern)

 

  Verrijk je Wijkcommissie  

 • Myriam van Loon
 • Ben van Deursen
 • Hanneke Bergmans

 

Belangrijke werkgroep welke niet valt onder de Wijkraad maar wel nauw samenwerkt met ons ( 2 leden zijn vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van de Wijkraad).

AED 3 WEST  

 • Wim Adriaansen ( voorzitter)
 • Peter Lurings ( wordt voorzitter als Wim gaat verhuizen)
 • Anita v.d.Made
 • Gerard v.d.Made
 • Chantal Clijssen
 • Ruud van Vessem
 • Ruud Willems

 

DE WIJKRAAD GAAT….

 • Voor een leefbare en veilige buurt.
 • Een buurt waarin bewoners van hun huis en wijk een thuis maken en van waaruit zij actief meedoen aan de maatschappij.
 • Een wijk waar iedereen welkom is en in zijn waarde wordt gelaten.
 • Ontmoeting en samenwerking staan centraal:
 • Ontmoeting om elkaar beter te leren kennen en rekening te houden met elkaar.
 • Samenwerking tussen o.a. bewoners, gemeente, woningbouwverenigingen, politie, ContourdeTwern, R-Newt, WijWest, onderwijsinstellingen, professionele partners en Deelname in PACT overleg

 

Ontmoetingsruimtes in de wijken: Wijkcentrum ’t Sant, Beneluxlaan 74

 • MFA Het Kruispunt , Sinopelstraat 1
 • De Goede Herderzaal, Isidorusstraat 6
 • Stichting Jeugd Belangen, Beneluxlaan 76
 • De Reinevaer, Reinevaarstraat 55
 • De Reitse Plint, Prof.Verbernelaan ( binnenkort open)
 • WijWest : Le Bourgetstraat 27

 

De wijkraad ondersteunt o.a. financieel:

 • Veel initiatieven van bewoners worden mogelijk gemaakt door Verrijk je Wijk
 • AED – aanschaf en onderhoud
 • Inlooplunch
 • Thema bijeenkomsten

 

DE WIJKRAAD WIL……

 • De kwaliteiten van onze wijken behouden en versterken.

 

Onze aandacht gaat uit naar o.a.:

 • Het verbeteren van de onderlinge communicatie door o.a. onze wijkkrant en website.
 • Het verbeteren van de kwaliteit en de uitstraling van de wijk.
 • Het terugdringen van armoede.
 • Het verbeteren van de veiligheid en de veiligheidsbeleving in de wijk.
 • Het ondersteunen van ouderen.
 • Het aanmoedigen van activiteiten.
 • Initiatieven ondersteunen om optimale kansen voor jongeren in de wijk te scheppen voor nu en voor hun kansen in de toekomst.

 

DE WIJKRAAD IS BEREIKBAAR ………..

Voor vragen, ideeën, opmerkingen e.d. op het volgende mailadres:

 • Mailadres: Secretaris @wijkraadtilburg3west.nl
 • Postadres: Secretaris Wijkraad Tilburg 3 West, p.a. Beneluxlaan 74 (wijkcentrum ’t Sant)5042 WS Tilburg.

 

DE WIJKRAAD KAN DIT ALLEEN SAMEN MET U! SAMEN STAAN WIJ STERK